INFORMACJE

Teleporady – zasady

 1. Rejestracja telefoniczna pacjentów pod numerem:

a/ GOZ Trąbki Wielkie     – 58 682 83 10   512 007 045
b/ OZ Sobowidz               – 58 682 82 16   512 007 047
c/  OZ  Mierzeszyn           – 58 682 81 18   512 007 061

 1. Udzielane są teleporady:
 • pacjent zostaje umówiony na teleporadę, otrzymuję dokładną godzinę i nazwisko lekarza który będzie się z Nim kontaktował;
 • niezbędne jest podanie prawidłowego numeru telefonu przez pacjenta, z którym będzie kontaktował się lekarz;
 • jeżeli pacjent z jakiś przyczyn nie odbierze telefonu w ustalonym terminie teleporada zostanie anulowana, lekarz jest zobowiązana do trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w czasie nie krótszym niż 5 minut;
 • weryfikacja tożsamości pacjenta przez lekarza odbywa się zgodnie z art. 25 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta (Dz. U. z 2020 roku poz. 849), tj. na podstawie danych pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej.
 1. Pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki w bezpośrednim kontakcie z lekarzem, w przypadku gdy kontakt jest niezbędny ze względu na stan zdrowia, wizyta taka zostaje ustalona w porozumieniu z lekarzem.
 2. Podczas teleporady pacjent może otrzymać: e-receptę, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne. Sposób odbioru:

profil na portalu: https://pacjent.gov.pl/

 • e-receptę, e-skierowanie – generowany zostaje 4 cyfrowy KOD, który podany zostaje telefonicznie przez lekarza bądź przychodzi na numer telefonu komórkowego, podaje się go w aptece wraz z numerem PESEL;
 • w przypadku braku dostępu do portalu pacjent.gov.pl receptę, skierowanie i zalecenia można otrzymać osobiście w rejestracji po ówczesnym umówieniu się na odbiór – data i godzina;
 • punkt badań laboratoryjnych jest czynny 3 razy w tygodniu: poniedziałki, wtorki i czwartki. Na badania można wejść tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, na konkretny dzień i godzinę.
 1. Pacjent ma możliwość złożenia zapotrzebowania na leki stałe przez kontakt telefoniczny na numery recepcji, papierowo przez skrzynkę listowąlub  e-mail:  

a/ GOZ Trąbki Wielkie         goz.recepty@wp.pl
b/ OZ Sobowidz                   goz.sobowidz@wp.pl
c/ OZ  Mierzeszyn                gozmierzeszyn@wp.pl

ZE WZGLĘDU NA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO PROSIMY O ZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ A WIZYTY W PRZYCHODNI OGRANICZYŃ DO MINIMUM.

W PRZYCHODNI OBOWIĄZUJE ZASŁANIANIE TWARZY I NOSA MASECZKĄ OCHRONNĄ.

PRZED WEJŚCIEM JEST OBOWIĄZKOWA DEZYNFEKCJA RĄK I WYPEŁNIENIE ANKIETY COVID.

STARAJMY SIĘ NIE DOTYKAĆ NIEPOTRZEBNIE PRZEDMIOTÓW NA TERENIE PRZYCHODNI (PORĘCZE, PRZYCISKI I KLAMKI)

DO PRZYCHODNI WCHODZĄ TYLKO PACJENCI, JEŻELI PACJENT WYMAGA OPIEKI OSOBY TRZECIEJ MOŻE Z NIĄ WEJŚĆ. POZOSTAŁE OSOBY CZEKAJĄ POZA PRZYCHODNIĄ.

DBAJMY O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO I BEZPIECZEŃSTWO PERSONELU PRZYCHODNI, GDYŻ W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZAKAŻENIA NA NASZYM TERENIE BĘDZIEMY ZMUSZENI ZAMKNĄĆ PRZYCHODNIĘ, A PERSONEL PODDAĆ PRZYMUSOWEJ KWARANTANNIE.

Rejestracja na wizytę

Skontaktuj się z nami