UWAGA PDF Drukuj Email
środa, 30 grudnia 2020 09:36
                      


 
                                                                          UWAGA  !!!


                               Dnia  31-12-2020r.  /Sylwester/


        Gminny Ośrodek Zdrowia  Trąbki  Wielkie


                     czynny :
08.00-17.00
 
***BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE**** PDF Drukuj Email
czwartek, 17 grudnia 2020 08:23


Gminny Ośrodek Zdrowia w Trąbkach Wielkiech zaprasza na:


      Bezpłatne szczepienia przeciw grypie



Program kierowany jest dla pacjentów 65+ posiadających

deklarację lekarza POZ

w Gminnym Ośrodku Zdrowia Trąbki Wielkie  58 682-83-10,  512 007 045

Ośrodku Zdrowia Sobowidz  58 682 82 16, 512 007 047

Ośrodku Zdrowia Mierzeszyn  58 682 81 18, 512 007 061


Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny

w celu wyznaczenia terminu wizyty u lekarza POZ

i wykonania szcepienia.
 
Życzenia Świąteczne PDF Drukuj Email
środa, 12 grudnia 2018 00:00
                                                                                                              

                                   
                                                           
                                             
Niechaj zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
                                                 wypełnią nasze serca spokojem i radością 
                                           W  ten szczególny czas,
                                                 który spędzamy z naszymi najbliższymi  życzymy Państwu
                                                    wielu wzruszających chwil
                                             oraz  nadziei na lepszy Nowy  Rok.
                                                                                                                                                   
                                              Pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  Trąbki Wielkie

 
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO I WĘGLA TYPU EKOGROSZEK PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 listopada 2020 12:49

* WYBÓR OFERTY

znak sprawy: 1/PN/GOZ/2020

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego i węgla typu eko-groszek do ośrodków zdrowia na terenie gminy Trąbki Wielkie w okresie 4 lat”

W imieniu Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na „Dostawę oleju opałowego i węgla typu eko-groszek do ośrodków zdrowia na terenie gminy Trąbki Wielkie w okresie 4 lat”, jako najkorzystniejsze w zakresie poszczególnych części zamówienia – w wyniku zastosowania kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale 13 SIWZ (tj. cena oferty: 95%, termin płatności: 5%) – uznano oferty następujących Wykonawców:

·           część 1 zamówienia (olej opałowy lekki, 80 000 litrów): EKOOPAŁ Ossowski, Stenka Sp. j. (siedziba: ul. Krasickiego 1, 83-200 Starogard Gdański), z kwotą brutto przyjętą do realizacji w wysokości 184 000,00 zł oraz przy założeniu 30-dniowego terminu płatności za każdorazową dostawę opału;

·           część 2 zamówienia (węgiel typu eko-groszek, 150 ton): „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. (siedziba: ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań), z kwotą brutto przyjętą do realizacji w wysokości 75 276,00 zł oraz przy założeniu 30-dniowego terminu płatności za każdorazową dostawę opału

Umowa z wybranymi Wykonawcami może zostać zawarta po dniu 24 listopada 2020 r.

Informacje na temat złożonych ofert w ww. przetargu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert, przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty

Nazwa (firma) Wykonawcy

/

Siedziba (adres)

Kryteria oceny ofert

Suma punktów

Cena (95%               waga kryterium)         

 [zł brutto]

pkt

Termin płatności            (5% waga kryterium)                [min. 14 – mak s. 30 dni]

pkt

1.

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

cz. 1:       

cz. 2:     75.276,00

95

30

5

100

2.

„TRANSBUD Nowak” Sp. j.

ul. Gdańska 60, 84-240 Reda

cz. 1:       

cz. 2:     77.490,00

92,29

30

5

97,29

3.

EKOOPAŁ Ossowski, Stenka Sp. j.

ul. Krasickiego 1

83-200 Starogard Gdański

cz.1:    184.000,00

cz. 2:       

95

30

5

100



 
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO I WĘGLA TYPU EKOGROSZEK PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 listopada 2020 08:01
    
*OTWARCIE OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 20 listopada 2020 r., zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dokonano otwarcia i odczytania ofert firm ubiegających się o udzielenie zamówienia na „Dostawę oleju opałowego i węgla typu eko-groszek do ośrodków zdrowia na terenie gminy Trąbki Wielkie w okresie 4 lat, według poniższego zestawienia:

Nr oferty

Nazwa (firma) Wykonawcy

Siedziba (adres)

Kryteria oceny ofert

Cena (95%)

[zł brutto]

Termin płatności (5%) [min. 14 – maks. 30 dni]

1.

„WĘGLOPASZ” SP. z o.o.

Poznań ul. Piątkowska 149/6

cz. 1:        

cz.2:    75.276,00

30 dni

2.

„TRANSBUD” SP. J.

Reda ul. Gdańska 60

cz. 1:       

cz.2:    77.490,00

30 dni

3.

„EKOOPAŁ” SP. J.

Starogard Gd. ul. Krasickiego 1

cz.1:  184.000,00

cz. 2:        

30 dni

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwoty brutto, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia, a mianowicie:

·      cz. 1 zamówienia: 237.144,00 zł,

·      cz. 2 zamówienia: 134.998,65 zł.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3