SPRAWOZDANIE za 2019 ROK Drukuj
wtorek, 08 czerwca 2021 09:55
1. Sprawozdanie z działalności GOZ - goztrabkiwielkie.pl/images/stories/file/Sprawozd%20z%20dza%C5%82%20GOZ_2019.pdf
2. Bilans GOZ - goztrabkiwielkie.pl/images/stories/file/Bilans%20GOZ_2019.pdf
3. Rachunek Zysków i Strat GOZ - goztrabkiwielkie.pl/images/stories/file/RZiS%20GOZ_2019.pdf
4. Informacja dodatkowa do Bilansu GOZ - goztrabkiwielkie.pl/images/stories/file/Info%20dod%20do%20spraw%20fin_2019.pdf