DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO I WĘGLA TYPU EKOGROSZEK Drukuj
poniedziałek, 23 listopada 2020 08:01
    
*OTWARCIE OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 20 listopada 2020 r., zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dokonano otwarcia i odczytania ofert firm ubiegających się o udzielenie zamówienia na „Dostawę oleju opałowego i węgla typu eko-groszek do ośrodków zdrowia na terenie gminy Trąbki Wielkie w okresie 4 lat, według poniższego zestawienia:

Nr oferty

Nazwa (firma) Wykonawcy

Siedziba (adres)

Kryteria oceny ofert

Cena (95%)

[zł brutto]

Termin płatności (5%) [min. 14 – maks. 30 dni]

1.

„WĘGLOPASZ” SP. z o.o.

Poznań ul. Piątkowska 149/6

cz. 1:        

cz.2:    75.276,00

30 dni

2.

„TRANSBUD” SP. J.

Reda ul. Gdańska 60

cz. 1:       

cz.2:    77.490,00

30 dni

3.

„EKOOPAŁ” SP. J.

Starogard Gd. ul. Krasickiego 1

cz.1:  184.000,00

cz. 2:        

30 dni

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwoty brutto, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia, a mianowicie:

·      cz. 1 zamówienia: 237.144,00 zł,

·      cz. 2 zamówienia: 134.998,65 zł.