KSIĘGOWOŚĆ I ADMINISTRACJA PDF Drukuj Email

    Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
    Nazwa i siedziba: Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie  
      83-034 Trąbki Wielkie  
      ul. Pasteura 1  
    Regon: 191425116  
    NIP: 593-21-38-018  
    Rejestracja: Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy  
      Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000004883  
    Cel działania: Zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawianie  
      Zdrowia mieszkańców objętych opieką GOZ